ВСІ НОВИНИ:

Про зміни до порядку державної реєстрації автомобілів


Шановні нікопольці та мешканці регіону! 

29 грудня 2020 року набрали чинності зміни, внесені до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2020 р. N 1273.
    
Суть основних змін полягає в наступному:    1. Пункт 8 доповнено новими абзацами такого змісту:
     - «У разі коли під час реєстрації (перереєстрації) транспортні засоби не підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС, подання заяви та документів, необхідних для отримання номерних знаків та реєстраційних документів, перевірка поданих документів можуть здійснюватися із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (далі - електронний кабінет водія) або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.Замовлення наявних у сервісному центрі МВС номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію: із чотирьох однакових цифр; послідовні комбінації цифр від 0001 до 0009; із чотирьох цифр, три з яких однакові та розташовані підряд; із чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр; з послідовних цифр 0123 або 1234; із чотирьох цифр, що починається з двох нулів, а дві наступні цифри неоднакові; із чотирьох цифр, що містить три однакові цифри, які розташовані не підряд; із чотирьох цифр, з яких однаковими є перша і третя та друга і четверта, або перша і четверта та друга і третя, а також номерних знаків з визначеною заявником комбінацією цифр може здійснюватися через електронний кабінет водія або Єдиний державний веб-портал електронних послуг».
- «договір купівлі-продажу, оформлений в електронному вигляді через електронний кабінет водія або Єдиний державний веб-портал електронних послуг»;

2. Пункт 9 після абзацу першого доповнено новим абзацом такого змісту:
«До першої державної реєстрації не допускаються автобуси, які вироблені на базі шасі транспортних засобів, що перебували в експлуатації.".

3. Пункт 10 викладено в такій редакції:
«10. Перша державна реєстрація транспортних засобів в Україні проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану певної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов'язковим вимогам правил та нормативів, що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, або відомостями Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та реєстру виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих виробником.".

4. Абзац пункту 15 викладено в такій редакції:
- «У разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників, перереєстрація транспортного засобу не проводиться, крім випадків, не пов'язаних з його відчуженням, або в разі звернення для перереєстрації транспортного засобу, придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, установленому статтею 61 Закону України "Про виконавче провадження".".

5. В абзаці другому пункту 27 слова і цифру «та акта приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2» замінено словами «після повного розрахунку та договору купівлі-продажу предмета лізингу».

6. У пункті 28 абзац третій викладено в такій редакції:
"Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, передбачених пунктом 8 цього Порядку, та наданих цими суб'єктами господарювання відомостей про номери оформлених митних декларацій. Відомості про оформлення митної декларації перевіряються шляхом надсилання запиту в електронному вигляді до єдиної інформаційної системи митних органів за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем».

7. Пункт 32 викладено в такій редакції:
- «32. Перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу, щодо якого до реєстраційних та облікових документів внесено відомості про заборону його використання для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування, відчуження, передачі права користування та/або розпорядження транспортним засобом чи інші обмеження, здійснюються з дозволу митного органу, яким ці обмеження встановлено.".

8. У пункті 33 абзаци перший і другий викладено в такій редакції:
«33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться в разі отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або непридатного для користування, зміни їх власників, місця реєстрації або найменування власників - юридичних осіб (крім зміни найменування юридичної особи у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство), місця проживання або прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також у разі заміни номерних знаків, отримання чи перезакріплення індивідуальних номерних знаків, зміни кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.
Під час перереєстрації транспортних засобів, що належать юридичним особам недержавної форми власності, крім документів, визначених цим Порядком, додаються копії відповідних рішень власників, засвідчених у встановленому порядку, або документи про перехід права власності».

9. Пункт 33 після абзацу другого доповнено новим абзацом такого змісту:
«У разі перереєстрації транспортних засобів без зміни їх власників або на підставі свідоцтва про право на спадщину номерні знаки (за умови відповідності їх інформаційного змісту щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії встановленим вимогам) за зверненням власників можуть перезакріплюватися за такими транспортними засобами»».

10. Пункт 34 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
- «Перереєстрація транспортних засобів, які є внесками учасників до статутного капіталу господарських товариств, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта), акта приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком 2, справжність підпису на якому засвідчено нотаріально, та нотаріально засвідчених копій рішення товариства про згоду прийняти такі транспортні засоби і виписки з розділу статуту юридичної особи щодо внесення таких транспортних засобів до статутного капіталу товариства».
Абзац п'ятий викладено в такій редакції:
- «Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у власність страховиків після виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на підставі засвідчених у встановленому порядку копій договорів страхування, в яких обов'язково зазначається, що після виплати страхувальниками повної страхової суми транспортні засоби переходять у власність страховиків, а також на підставі довідки банку про повну виплату страхувальниками страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) за його наявності».

11. Пункт 37 викладено в такій редакції:
- «37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни), а також за умови відповідності переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху.
Для транспортних засобів, переобладнаних суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року, відповідність вимогам безпеки дорожнього руху підтверджується сертифікатом відповідності, виданим органом із сертифікації, який відповідно до законодавства призначений або уповноважений Мінінфраструктури для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, або відомостями про такий сертифікат, що містяться в Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами із сертифікації або органами із сертифікації, до яких додаються свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" або Головним сервісним центром МВС на відповідний вид переобладнання, та акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 або 6 чи відомості в електронній формі про такі свідоцтво та акт, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових паливах, відповідність вимогам безпеки дорожнього руху підтверджується сертифікатом відповідності, виданим органом із сертифікації, який відповідно до законодавства призначений або уповноважений Мінінфраструктури для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, або відомостями про такий сертифікат, що містяться в Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами із сертифікації або органами із сертифікації, що подаються разом з документом про погодження, виданим згідно з порядком переобладнання транспортних засобів, або відомостями про такий документ про погодження, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових паливах здійснюється виключно суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року та мають свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відповідний вид переобладнання.
Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за попередньою згодою сервісних центрів МВС.

Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли в результаті змін в ній.

У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового автомобіля або виготовленого на його базі автомобіля, який повинен відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого автомобіля не змінюється, якщо неможливо встановити рік випуску його кузова.
Вивільнені після переобладнання або ремонту складові частини, що мають ідентифікаційні номери, залишаються в розпорядженні власників. За зверненням власника сервісні центри МВС видають довідки встановленого зразка на такі складові частини.
Переобладнання транспортного засобу, в результаті якого змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги, тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії, здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, або з державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головним сервісним центром МВС. Зазначене погодження може надаватися тільки після проведення огляду транспортного засобу з дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку та надання відповідного акта, засвідченого підписом та скріпленого печаткою адміністратора сервісного центру МВС.

Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються.".

12. Абзац третій пункту 40 замінено абзацами такого змісту:
- «У разі виявлення транспортних засобів, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з обліку в уповноважених органах МВС, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв'язку з незаконним заволодінням, уповноважені особи сервісних центрів МВС вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів інформацію про обмеження державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів і передають наявні документи до відповідного органу досудового розслідування. Якщо виявлено факт підроблення митних документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються митному органу, зазначеному в таких документах.

Підставами для зняття зазначених обмежень та скасування державної реєстрації є рішення компетентних органів.
Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів скасовується:
на підставі документів, що підтверджують установлення факту знищення, підробки або зміни ідентифікаційного номера транспортного засобу, номера двигуна або заміни без відповідного дозволу номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу;
на підставі відомостей про транспортний засіб, що перебуває під дією обтяжень, або у разі подачі документів, інформація в яких не відповідає відомостям відповідних державних реєстрів;
у разі визнання недійсним правочину, на підставі якого проводилася державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортного засобу;
на підставі рішення суду;
у разі встановлення факту підроблення митних документів або нездійснення митного оформлення транспортного засобу».

13. Пункт 42 доповнено пунктом після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
- «У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку із зміною реєстрації з державної на відомчу, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку у зв'язку із зміною органу реєстрації».
У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;
2) абзац восьмий викладено в такій редакції:
- «Номерні знаки із перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів за умови відповідності їх інформаційного змісту щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії встановленим вимогам можуть за зверненням власників перезакріплюватися за іншими придбаними ними транспортними засобами.".

14. Пункт 45 доповнено абзацом такого змісту:
- «Зареєстровані в Україні транспортні засоби, конфісковані або вибракувані за межами України компетентними органами іноземних держав, знімаються з обліку у зв'язку з їх вибракуванням на підставі відповідної інформації таких органів».

15. Пункт 50 викладено в такій редакції:
«50. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які відповідно до Конвенції про дорожній рух видано свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки, серіям яких присвоєно літери латинського алфавіту».

16. Абзац перший пункту 51 замінено абзацами такого змісту:
- «51. Власник транспортного засобу може передавати цей транспортний засіб у користування іншій особі, яка має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй свідоцтво про реєстрацію.
На підставі заяви власника транспортного засобу особі, яка здійснює поїздку за кордон, видається за її бажанням свідоцтво про реєстрацію на її ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я власника транспортного засобу, зберігається у відповідному сервісному центрі МВС».

17. Пункт 54 доповнено абзацами такого змісту:
- «Транспортні засоби, що вивозяться за кордон у зв'язку з їх відчуженням, знімаються з обліку власником на підставі оформленого в установленому порядку документа, що підтверджує право власності на транспортний засіб.
У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку з його вивезенням за кордон, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку для вивезення за кордон".

У разі невивезення за кордон транспортного засобу у двомісячний строк та/або розірвання договору купівлі-продажу або визнання недійсним документа, що встановлює право власності на транспортний засіб, такий транспортний засіб підлягає реєстрації на загальних підставах.».

Не забувайте, карантин триває! Носіть захисні маски та рукавички, мийте ретельно руки та дотримуйтеся безпечної дистанції.

Начальник ТСЦ МВС № 1245                       Світлана ТКАЧЕНКО


Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube


 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.