ВСІ НОВИНИ:

Орджоникидзевский произвол

Уважаемая редакция! Хочу поделиться с Вами проблемой для того что бы Вы могли её осветить в своей независимой газете, а не подконтрольной как у нас в Орджоникидзе.

Суть проблемы в услугах ЖКХ и их предоставлении. Моя "борьба" за приведение работы ЖЭО к существующему законодательству результатов скажем так особых не даёт-и всё покрывается местными властями.

Заместитель мера по ЖКХ вообще я так понимаю не владеет сложившейся обстановкой в городе.

 


Вартість комунальних послуг, які надаються ОМКП «ЖЕО», вже давно вийшла за розумні межі та не відповідає діючому законодавству.

Виконкомом Орджонікідзевської міської ради було прийнято рішення №351 від 28 вересня 2011р. «Про встановлення тарифів на послуги з утримання житлових будинків. Дане рішення розміщено на офіційному сайті Орджонікідзевської міської ради.
Відповідно до п.6. Рішення начальнику ОМКП ЖЕО Яблуновській Л.В. доручено розробити типовий договір про надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.
Відповідно до ч.7 ст.5 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Повноваженнями розробляти типові договори наділені центральні органи виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері житлово-комунальних послуг
Приймаючи дане рішення Виконком Орджонікідзевської міської ради вийшов за межі своїх повноважень.
Відповідно ні ОМКП «ЖЕО», ні органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями розробляти Типові договори у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Постановою КМУ від 20 травня 2009 р. N 529 затверджено «Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Відповідно до ч.1,ч.3 Ст.20. ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Споживач має право:
- одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;
- Споживач зобов'язаний:
1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг,
підготовлений виконавцем на основі типового договору;

Відповідно до ст..21 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Виконавець зобов'язаний:
- підготувати та укласти із споживачем договір на надання
житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за
дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;
Начальник ЖЕО Яблуновська Л.В. , виконуючи незаконне рішення виконкому Орджонікідзевської мвської ради , порушуючи чинне законодавство розробляє
Договір, яким знімає з себе всю відповідальність за ненадані та неякісно надані послуги, залишаючи мешканцям Орджонікідзе одне право платити і платити не питаючи за що.Номер
п/п Редакція згідно затвердженого Типового договору, Редакція договору розробленого ЖЕО

1. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 529 ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територійДОГОВІР про надання послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

2.
П.6. Послуги оплачуються (в готівковій або безготівковій формі)

3. П.7. Плата вноситься на розрахунковий рахунок
(банківські реквізити єдиного розрахункового центру або виконавця)через (найменування банківської установи або виконавця


4. П.9 У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати.


5.
П.10 Споживач має право на:
ч.3 . зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством порядку;
П..7; Споживач має право на:

6. ч.5 своєчасне отримання від виконавця інформації про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

ч.4 отримання від виконавця інформації про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

7.
Ч.7 зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;
Відсутній
8. Ч.8. внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.
Відсутній
9. 11. Споживач зобов’язаний:
1) оплачувати послуги в установлений цим договором строк 8. Споживач зобов’язаний:
1) оплачувати послуги в установлений цим договором або законом строк
11
. П.12 Виконавець має право:
5) вносити за погодженням із споживачем у договір зміни, що впливають на розмір плати за послуги.
;
П.9. Виконавець має право:
5) На підставі п. 34 Постанови Кабміну України №869 від 01.06.2011р. Виконавець під час виконання робіт у разі потреби має право здійснювати перерозподіл витрат у структурі тарифів на послуги без зміни загального обсягу таких витрат та з урахуванням фактичної вартості наданих послуг у межах встановлених тарифів
12. П.14 Споживач несе відповідальність згідно із законом за:
3) порушення визначених цим договором зобов’язань.
П.14 Споживач несе відповідальність згідно із законом за:
3) порушення зобов’язань, встановлених договором і законодавством. .

13. П.15. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:
2) зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури тарифу, періодичності та строків надання послуг;

3) перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт шляхом виплати споживачеві компенсації в установленому законодавством розмірі, ___ відсотка щомісячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
4) порушення зобов’язань, визначених цим договором.Перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт

4) порушення зобов’язань, встановлених договором і законодавством України.

14.
П.15 Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:
1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров’ю, шляхом відшкодування збитків;
2) зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури тарифу, періодичності та строків надання послуг;
3) перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт шляхом виплати споживачеві компенсації в установленому законодавством розмірі, ___ відсотка щомісячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
4) порушення зобов’язань, визначених цим договором.


15. Порядок розв’язання спорів
П.16. У разі порушення виконавцем умов цього договору споживачем та представником виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.
Представник виконавця повинен з’явитися за викликом споживача для підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів.
У разі неприбуття представника виконавця у визначений цим договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два інших споживачі.


Ст.26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги » визначені істотні умови договору між виробником та споживачем:
3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх
складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;
4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;
5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні
послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі,
зниження їх якості;
7) порядок контролю та звіту сторін;
8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих
послуг;
13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання
умов договору;

Розроблений та надрукований за бюджетні кошти (у 2011р . за рахунок міського бюджету ОМКП «ЖЕО» було виділено 1млн.33тис.грн. )
договір не відповідає вимогам законодавства, а саме Постанові КМ № 529 (не являється Типовим договором), та ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» оскільки внесені зміни в істотні умови договору не є обов’язковим для підписання.
Стає зрозумілим , що розроблений ЖЕО договір дає можливість стягувати кошти з населення в порядку наказного впровадження і скасовує відповідальність за неякісно надані послуги.
Набрання чинності новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» збагатило життя українців багатьма сумнівними новелами. Передусім це пов’язано змінами , внесеними у діюче законодавство.Зокрема, це зміни до розділу другого Цивільно-процесуального кодексу України (Наказне провадження), що регулює порядок спрощеного (не в позовному порядку) вирішення питання про стягнення боргів.
Зокрема, у ст. 96 ЦПК з’явилося кілька нових пунктів, які дозволяють суду видати судовий наказ у тому разі, якщо, наприклад, заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості.
Механізм отримання судового наказу дуже простий: звернення в місцевий суд за місцезнаходженням (проживанням) боржника. На розгляд питання дається три дні, без судового засідання та виклику сторін. Потім копія судового наказу надсилається боржникові рекомендованим листом. З дати отримання рекомендовано листа у боржника є 10 днів на те, щоб подати до суду заяву про скасування зазначеного наказу (у разі незгоди з ним). Причому якщо видача судового наказу проводиться без виклику сторін та судового засідання, то розгляд заяви про скасування такого наказу — навпаки: в судовому засіданні з участю стягувача та боржника. Це означає ,що отримати судовий наказ значно простіше, ніж його скасувати.

Але, якщо так сталося і суд не отримав упродовж 13 діб (з урахуванням десятиденного терміну на подання боржником) заяви на скасування судового наказу, то цей документ набирає законної сили і суд видає його стягувачу для пред’явлення до виконання. Що це означає? А це означає, що з ним можна йти до Державної виконавчої служби з усіма поганими для боржника наслідками. Оскаржити ж зазначений документ уже дуже малоймовірно.

Судовий наказ про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги може бути винесений лише за наявності договору між споживачем та виконавцем.
Згідно п.3 ч.1 ст 96 ЦПК України, у наказному провадженні може бути заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, але згідно ч.3 ст. 10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Як визначено ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставою виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини. Також, згідно ч. 1 ст. 19 Закону України „ Про житлово-комунальні послуги ”, відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 21 цього Закону, виконавець (ЖЕО) зобов`язано підготувати та укласти із споживачем договір про надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за недотримання умов його виконання згідно з типовим договором. Відповідно до ч. 5 ст. 26 цього Закону, процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін. Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень цього Закону, договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, мають бути приведені у відповідність із ним до 1 січня 2006 року. Договори, що не приведені у відповідність із цим Законом у зазначений строк, втрачають чинність.
Отож, якщо з вини ЖЕО зі споживачем не укладено договір – у нього немає законних підстав вимагати зі споживача оплату послуг, оскільки послуги нав`язано в порядку вчинення одностороннього правочину. Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 202 ЦК України, односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила.
Друга обставина, яка повинна була доводитись ЖЕО при зверненні до суду із заявою про видачу судового наказу – наявність у споживача заборгованості, тобто, ЖЕО повинно довести, що послуги, за які вимагається оплата було надано ним якісно, у повному обсязі та вчасно. Ці обставини можливо встановити лише за умови надання ЖЕо до суду актів виконаних робіт , копії книги нарядів на виконання певних робіт тощо. Цього зроблено не було, а довідка про наявність заборгованості, надана позивачем до суду жодним чином не доводить факту якісного, у повному обсязі та вчасного надання споживачеві послуг.
З підстав, вказаних вище, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 100 ЦПК України, суддя у разі відсутності укладеного договору повинен відмовити у прийнятті заяви про видачу судового наказу.Ця стаття підготовлена мною для того ,щоб мешканці міста Орджонікідзе зрозуміли ,що в них є законні права та відстоювали їх з такими нахабниками як ЖЕО.Обовязково зверталися до ЖЕО та вимагали укласти договір на основі Типового Договору затвердженого Постановою КМУ від 20.05.2009р. за №529 і тільки!!!

 

Прислано пользователем: ustasssm

и опубликовано без редактирования


Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube


 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

2 комментария

ostap 30 января 2012 14:00
Есть два пути решения проблемы: бороться с ними дальше, как долго и с каким результатом и затратами - неизвестно, второй путь - создание ОСМД, где контроль и определение первоочередных задач в руках жильцов, при условии что они не отмороженные и хотят решать свои проблеммы. Я считаю, что умный в гору не пойдет, умный гору обойдет и второй путь менее затратный и более результативный. Смотря какой результат Вы хотите - получать услуги в соответствии с оплатой или выполнение Постановы, и если есть просто большое желание бороться - удачи!
  • 0
ustasssm 31 января 2012 17:54
Вы закон об ОСББ читали? я интересовался у властей есть ли деньги на первый кап.ремонт дома после смены власника?ответ:нет.но мы найдём вы создавайте.Дом 65 года постройки.Как Вы думаете ему нужен кап.ремонт?А взять и создать второй вариант тот который по Вашему мнению лучше-просто,но останемься извините меня с Голыми жопами один на один.Это же Структура спит и видит как бы быстрее сдыхаться от всего этого(дома),а потом будут гнуть цены рыночные пригласи их допустим с вышкой..так что ,что лучше а что хуже-уже решено.пусть предоставляют такие услуги в том количестве и качестве что определены законами ,актами и т.д..а я обязуюсь их оплачивать в полном объёме.
  • 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.