ВСІ НОВИНИ:

Роз’яснення служби у справах дітей міської ради

Роз’яснення служби у справах дітей міської радиРоз’яснення служби у справах дітей міської ради щодо юридичних прав та обов’язків малолітніх дітей, які залишилися без батьківської опіки
Роз’яснює головний спеціаліст-юрист служби у справах дітей Нікопольської міської ради Максим Шилов: 

Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа),має право:

– самостійно вчиняти дpiбнi побутовi правочини. Правочин вважається дрiбним побутовим, якщо вiн задовольняє побутовi потреби особи, вiдповiдає її фiзичному, духовному чи соцiальному розвитку та стосується предмету, який має невисоку вартiсть;

– здiйснювати особистi немайновi права на результати iнтелектуальної творчої дiяльностi, що охороняються законом. Малолiтня особа не несе вiдповiдальність за завдану нею шкоду (ст.31 ЦК України).

Батьки малолiтньої дитини не мають права без дозволу органу опiки та пiклування вчиняти правочини щодо її майнових прав: укладати договори, якi пiдлягають нотарiальному посвiдченню та (або) державнiй реєстрацiї, в тому числі, договори щодо подiлу або обмiну житлового будинку, квартири; видавати письмовi зобов'язання вiд iменi дитини, відмовлятися вiд її майнових прав. На вчинення одним iз батькiв правочинiв щодо транспортних засобiв та нерухомого майна малолiтньої дитини повинна бути письмова нотарiально посвiдчена згода другого з батькiв. У разi, якщо другий з батькiв заперечує проти укладення правочину щодо майна малолiтньої дитини, спiр може бути вирiшений органом опiки та піклування, або судом. Нотарiус не посвiдчує правочин, що укладається вiд iмeнi малолiтньої дитини представником батькiв (усиновлювачiв) або одного з них.

Крiм правочинiв, передбачених ст.31 ЦК України, фiзична особа у вiцi вiд чотирнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв (неповнолiтня особа) має право:

– самостiйно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

– самостiйно здійснювати права на результати iнтелектуальної, творчої дiяльностi, що охороняються законом;

– самостiйно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним ним на своє iм'я.

Неповнолітня особа вчиняє iншi правочини за згодою батькiв (усиновлювачiв) або піклувальника. На вчинення неповнолiтньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна, повинна бути письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачiв). Неповнолiтня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесенi iншими особами у фiнансову установу на її iм'я, за згодою батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника.

Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана вiд будь-кого з батькiв (усиновлювачiв). У разi заперечення того з батькiв (усиновлювачiв), з яким проживає неповнолiтня особа, правочин може бути здiйснений з дозволу органу опiки та пiклування.

При вчиненнi неповнолiтньою особою iнших правочинiв (крiм правочинiв щодо транспортних засобiв або нерукомого майна) нотарiально посвiдчена згода батькiв не вимагається. У цьому випадку, нотарiyc, яким посвідчується правочин, установлює особу батьків (усиновлювачiв) перевiряє справжність їx підпису, про що робить вiдмiтку i вказує назву документа, його номер, дату видачi та назву установи, що видала документ, який посвiдчує особу, та його повноваження - як законного представника.

Дозволом органу опіки та піклування є рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради, яким надається дозвіл на вчинення відповідного правочину та зобов’язуються батьки, чи особи, які їх замінюють надати копії відповідних угод після вчинення правочину для контролю та недопустимості порушення майнових чи житлових прав дітей.

За консультацією звертатися до служби у справах дітей Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь, вул. Піддубного, буд. 3, тел. 3-90-21.
 
Служба у справах дітей

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube


 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.