ВСІ НОВИНИ:

Кричащие вопросы оформления земли в Никополе

Всем кто оформлял , оформляет или будет оформлять земельный участок. Кричащие вопросы оформления земли в Никополе !
 
Последние несколько лет введена система - техническая документация после разработки отправляется на согласование в госгеокадастр (ранее в Днепропетровск). Оттуда документация приходит с надуманными "замечаниями", которые исправляются по "тарифу".
 
Эти "тарифы" доводятся до предпринимателя или жителя через разработчиков проектов. Без оплаты "тарифа" согласования документов можно ждать годами. После революции 2014г. все притихло, но последнее время схема начинает снова прорастать. В
 
Союз предпринимателей обращаются предприниматели, не желающие мириться с поборами, которые ставят их, мягко говоря в некрасивую ситуацию перед клиентами. На правлении Союза было принято решение отправить письмо председателю государственной службы геокадастра Н.П.Мартынюку. Союз предпринимателей и предприятий Никопольщины и в дальнейшем будет держать руку на пульсе городских проблем, касающихся оформления земли.
 
Голові Державної служби з питань геодезії,
картографії та кадастру
М.П. Мартинюк
______________________________________ 
м. Київ, вул. Народного ополчення, 3
Останнім часом (на протязі останніх місяців) до громадської спілки «Союз підприємців та підприємств Нікопольщини» збільшилась кількість звернень підприємців стосовно того, що в м. Нікополь посилилась тенденція протидії підприємцям та фізичним особам - мешканцям міста з боку працівників відділу Держгеокадастру у м. Нікополі Дніпропетровської області та у зверненнях викладаються такі факти:
1. При погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до п. 4 ст. 186-1 Земельного кодексу України розробник подає до відділу оригінали проектів, але згідно листа 04.11.2015 № 19-28-99.4-237/15-15 викладена вимога в.о. начальника відділу Держгеокадастру у м. Нікополі Дніпропетровської області О.В.Антоненко в наданні їй оригіналів та копій вищезазначеної документації (проектів) із землеустрою в паперовому та електронному вигляді, що є фактом перевищенням наданих їй повноважень.
2. У висновках Відділу Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області про відмову у погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за підписом Антоненко О.В. тільки за останні місяці 2015 року викладені наступні недоліки, які, на думку Антоненко О.В., є підставами для відмови у погодженні:
2.1. - відсутній планово – картографічний матеріал з визначеними містобудівними умовами обмеженнями та червоними лініями, стаття 39 Земельного кодексу України (висновки Відділу Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області від 02.11.2015 № 19-28-99.4-183/15-15, від 03.11.2015 № 19-28-99.4-215/15-15)
Стосовно даного недоліку слід зазначити, що відповідно до ст. 50 ЗУ «Про землеустрій» проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: «…викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)…». Крім цього відповідно до ст. 186-1 забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до ст. 50 ЗУ «Про землеустрій».
Статтею 39 Земельного кодексу України, на яку посилається Відділ Держгеокадастру у м. Нікополі Дніпропетровської області не передбачено надання планово – картографічних матеріалів з визначеними містобудівними умовами обмеженнями та червоними лініями.
Також стосовно даної вимоги Відділу Держгеокадастру у м. Нікополі Дніпропетровської області отримано відповідь Управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради (від 23.11.2015 № 559/01-08) з відмовою у наданні планово – картографічних матеріалів з посиланням на те, що надання планово – картографічного матеріалу з визначеними містобудівними умовами обмеження та червоними лініями виходять за межі чинного законодавства та наданих повноважень.
2.2. - кадастровий план земельної ділянки не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Поставі КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» та наказу Держкомзему від 23.07.2010 (висновки Відділу Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області від 02.11.2015 № 19-28-99.4-183/15-15, від 03.11.2015 № 19-28-99.4-215/15-15, від 03.11.2015 № 19-28-99.4-216/15-15, від 03.11.2015 № 19-28-99.4-214/15-15, від 03.11.2015 № 19-28-99.4-212/15-15, від 08.09.2015 № 19-426-0.4-1688/2-15)
Але, фактично кадастровий план земельної ділянки складений із додержанням усіх необхідних відображень, передбачених ст. 34 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» та немає жодних відхилень. Відділом Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області неодноразово були позитивно погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок з аналогічними кадастровими планами земельних ділянок.
Також не зрозуміло застосування наказу Держкомзему від 23.07.2010 який не містить номеру. Даний факт свідчить про штучний, вибірковий та надуманий підхід, метою якого є відмова у погоджені, заснована на суб’єктивізмі.
2.3. - не встановлені об’єкти Державного земельного кадастру стаття 10 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (висновки Відділу Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області від 03.11.2015 № 19-28-99.4-211/15-15, від 03.11.2015 № 19-28-99.4-216/15-15, від 03.11.2015 № 19-28-99.4-212/15-15) Додатково Відділом Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області надані усні вимоги щодо необхідності відображення земельних сервітутів у проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
Стосовно даного недоліку слід зазначити, що відповідно до ст. 50 ЗУ «Про землеустрій» у проектах землеустрою наявні акти перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон та плани земельних ділянок на яких діє обмеження. Дані обмеження відображені у переліку обмежень у використанні земельних ділянок (01.08. охоронна зона навколо інженерних комунікацій).
Відповідно до ст. 100 ЗКУ «…Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду. Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення та власником (володільцем) земельної ділянки…». 
Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» що регулює підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру «…Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту…».
Технічна документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту розробляється відповідно до ст. 55-1 ЗУ «Про землеустрій».
Враховуючи вищезазначене, відображення земельних сервітутів на графічних частинах у Проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок є таким, що виходить за межі діючого законодавства, а сам факт вимагання відображення земельних сервітутів свідчить про штучний, вибірковий та надуманий підхід, метою якого є відмова у погоджені, заснована на непрофесіоналізмі та корупційній складовій.
2.4. - подані матеріали не відповідають вимогам статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (висновки Відділу Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області від 03.11.2015 № 19-28-99.4-211/15-15)
Дана вимога є такою, що виходить за межі чинного законодавства яке регулює порядок погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Посилання на ст. 24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» при погодженні проекту є некоректним так як, дана стаття регулює порядок Державної реєстрації земельної ділянки. Цей факт також свідчить про непрофесіоналізм та корупційну складову
Дивним є факти того що Відділом Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області неоднарозово надавались висновки про відмову у погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які були надані на погодження вдруге із зазначенням інших (додаткових) недоліків, які не було зазначено раніше, що є прямим порушенням діючого законодавства, а саме є порушенням ст. 186-1 ЗКУ «… Не можна відмовити у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки…Сам висновок про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має містити вичерпний перелік недоліків проекту землеустрію щодо відведення земельної ділянки з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері». Нажаль вимоги цієї статті Відділом Держгеокадастру у місті Нікополі Дніпропетровської області регулярно ігноруються.
Крім цього в спілкуванні з відвідувачами виконуючий обов’язки начальника відділу. позволяє собі підвищувати голос, проявляє хамство, нестриманість що не відповідає етиці державного службовця та порушує присягу державного службовця.
На засіданні правління громадської спілки «Союз підприємців та підприємств Нікопольщини», яке відбулось 24.11.2015 були розглянуті звернення щодо вищезазначених фактів. На наш погляд, в свавільних діях посадових осіб відділу Держгеокадастру у м. Нікополі Дніпропетровської області є не тільки порушення присяги державного службовця, загальних правила поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214, але й вбачаються корупційні складові, які до того ж містять ознаки правопорушень, передбачених ст.ст. 364-366 Кримінального Кодексу України.
З метою захисту підприємців та фізичних осіб-мешканців міста Нікополь від свавілля державних службовців, які перебувають в структурі Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, забезпечення та захист прав на землю підприємців та фізичних осіб-мешканців міста Нікополь, сприяння створенню належних умов ведення бізнесу та своєчасного оформлення прав на землю, наповнення бюджету міста, відновлення справедливості та впровадження партнерських відносин між владою та громадою, правлінням громадської спілки «Союз підприємців та підприємств Нікопольщини» було прийнято рішення письмово звернутись до Вас з проханням провести в найкоротший час перевірку викладених фактів та в разі їх підтвердження, вжити невідкладних заходів щодо категоричного припинення цього свавілля, недопущення повторення цих фактів та притягнення до відповідальності винних в цьому
Пісьмову відповідь на наш лист прошу направити за адресою:
53219, Нікітченко Дмитро Олександрович
Вул.. пер.Піонерський 18
м. Нікополь 
Дніпропетровська обл.
Телефон: +380505313661
 
Зі свого боку нами буде надано усі необхідні документи, що підтверджують зазначені вище факти та забезпечено наявність конкретних осіб із числа підприємців та фізичних осіб-мешканців міста, які сможуть особисто свідчити викладені факти.
З повагою,
 
Голова громадської спілки «Союз підприємців 
та підприємств Нікопольщини» Д.О.Нікітченко


Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube


 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.